Neurologopeda Londyn | Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
191
page-template-default,page,page-id-191,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy to pierwszy w Polsce prowadzony on-line trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego od 4. r.ż. Mogą w nim uczestniczyć również dzieci z niedosłuchem, szczególnie te, które późno otrzymały aparaty słuchowe.

Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia prowadzona jest w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny. Diagnozy prowadzą trenerzy Neuroflow ATS, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie uprawniające do pracy tą metodą.

Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. Cały trening trwa od 12 do 24 tyg.

Neuroflow jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy usprawnia:

  • Rozumienie zdań złożonych, dłuższych poleceń.
  • Ukierunkowanie i wydłużenie uwagi słuchowej, co przekłada się na lepsze rozumienie mowy w hałasie, a w praktyce skutkuje lepszym słyszeniem nauczyciela na tle szumu klasy.
  • Wydłuża pamięć słuchową.
  • Poprawia różnicowanie dźwięków mowy.
  • Skutkuje poprawą wyników w nauce, szczególnie w zakresie umiejętności czytania, pisania ze słuchu i uczenia się drogą słuchową.

Więcej informacji na temat treningu oraz zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego można znaleźć na stronie internetowej APD Medical.