Neurologopeda Londyn | Autyzm
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
165
page-template-default,page,page-id-165,page-child,parent-pageid-83,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju.

W obszarze komunikacji autyzm objawia się m.in. przez:

  • Brak intencji komunikacyjnych.
  • Brak wspólnego pola uwagi.
  • Opóźnione nabywanie mowy lub całkowity jej brak.
  • Echolalie, czyli dosłowne powtarzanie poszczególnych słów lub całych fraz, najczęściej nieadekwatnie do kontekstu.
  • Nienaturalna intonacja.
  • Trudności w rozumieniu języka, zwłaszcza na poziomie metaforycznym.

Do innych jednostek chorobowych wchodzących w skład całościowych zaburzeń rozwojowych należą także: zespół Aspergera, zespół Retta, inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, a także inne całościowe zaburzenia rozwojowe.

Diagnozowaniem autyzmu i innych całościowych zaburzeń rozwoju zajmują się: psycholodzy, psychiatrzy oraz neurolodzy.

Pierwsze niepokojące objawy autyzmu można zaobserwować już u dzieci od 6. mies. życia.

Poniżej znajdują się odnośniki do zestawień umiejętności odpowiadających poszczególnym etapom rozwoju. Negatywna odpowiedź na przynajmniej 2-3 pytania z kategorii wiekowej odpowiadającej wiekowi dziecka lub przynajmniej na jedno pytanie z listy dotyczącej młodszego dziecka powinna skłonić rodzica do konsultacji u specjalisty. Negatywna odpowiedź na 4-5 pytań z kategorii wiekowej odpowiadającej wiekowi dziecka lub przynajmniej na jedno pytanie z listy dotyczącej młodszego dziecka wymaga konsultacji ze specjalistą.

Więcej informacji na temat autyzmu można znaleźć na stronie internetowej Fundacji Synapsis.