Neurologopeda Londyn | Jąkanie
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
163
page-template-default,page,page-id-163,page-child,parent-pageid-83,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Jąkanie to niepłynność mowy, której towarzyszą zróżnicowane reakcje:

  • Fizjologiczne – przyspieszony oddech, skurcze języka, zaciskanie strun głosowych, współruchy (głowy, szyi, ramion, nóg).
  • Psychiczne – stres, agresja, obniżenie poczucia wartości.
  • Społeczne – strach przed wypowiadaniem się w obecności drugiej osoby/grupy.

Najczęściej jąkanie objawia się przez:

  • Powtarzanie głosek lub sylab (np. t-t-t-tata, ta-ta-ta-tata).
  • Blokowanie się (np. t… ata).
  • Przeciąganie głosek (np. tttttttttttata).
  • Uporczywe stosowanie tzw. przerywników (np. eeeeee, yyyyyyy).
  • Brak panowania nad rytmem wypowiedzi.

U małych dzieci może pojawić się okresowo rozwojowa niepłynność mowy, związana z intensywnym nabywaniem systemu językowego, pod pewnymi względami podobna do jąkania wczesnodziecięcego. Rozwojowa niepłynność mowy powinna zaniknąć między 5. a 7. rokiem życia dziecka. W przypadku wątpliwości, należy zgłosić się do logopedy.

Ze względu na złożoność problemu jąkania, zwłaszcza w przypadku dzieci, poza terapią logopedyczną wskazana jest zawsze konsultacja psychologiczna.

Więcej informacji na temat niepłynności mowy można znaleźć na stronie internetowej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Jąkających się.