Neurologopeda Londyn | Dysleksja
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
167
page-template-default,page,page-id-167,page-child,parent-pageid-83,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Ocenia się, że w populacji europejskiej dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, dotyka aż 15% dzieci w wieku szkolnym, w tym w ok. 5% przypadków występuje bardzo duże nasilenie trudności. Dysleksja utrudnia również nabywanie drugiego języka obcego.

W większości krajów europejskich, w tym w Wielkiej Brytanii, dzieci z dysleksją zalicza się do grupy osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oznacza to, że muszą one mieć zapewnione w procesie edukacji specjalne warunki, gdyż tylko wówczas będą mogły w pełni wykorzystać swój potencjał.

Pierwsze objawy dysleksji pojawiają się zazwyczaj w momencie, gdy dziecko podejmuje obowiązek szkolny. Zachowania, które mogą we wcześniejszym okresie wskazywać na występowanie ryzyka dysleksji. Są to:

  • Opóźniony rozwój mowy.
  • Mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (tzw. „brzydkie pismo”).
  • Wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne.
  • Trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą.
  • Trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych.
  • Oburęczność.
  • Mylenie prawej i lewej ręki.
  • Trudności w czytaniu, mimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbań.
  • Trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, w tym: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (np. p-b, d-g, l-t, m-n), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

Wczesna ocena ryzyka dysleksji oraz terapia logopedyczna mogą zapobiec pojawieniu się złożonych specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Diagnozowaniem dysleksji zajmują się: psycholodzy oraz terapeuci pedagogiczni.

Więcej informacji na temat dysleksji można znaleźć na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Dysleksji.