Neurologopeda Londyn | O mnie
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
67
page-template-default,page,page-id-67,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Monika Plata

Neurologopedka oraz terapeutka integracji sensorycznej. Edukatorka międzykulturowa. Doświadczenie w pracy z polskimi pacjentami dwujęzycznymi w Londynie zdobywała w Poradni Rodzinnej działającej przy Polish Psychologists’ Association; polskich szkołach sobotnich: Hounslow, South Croydon, Willesden Green oraz Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Londynie; Poland Medical Private Medical Practice; Healthy Body Clinic ManualMed. Współpracuje również z londyńską fundacją Aphasia Re-Connect, oferując swoją pomoc osobom dotkniętym afazją na skutek udarów mózgu. W latach 2015-2017 asystentka w Zakładzie Dydaktyki Polonijnej, a latach 2017-2020 asystentka w Zakładzie Nauk o Zdrowiu w Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (PUNO). Od roku 2016 prowadziła w PUNO szereg zajęć z zakresu logopedii, a także była kierownikiem uniwersyteckiej Poradni Logopedycznej. W roku akademickim 2020/2021 asystentka w Instytucie Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk Społecznych i Humanistycznych w Londynie. Partner merytoryczny Fundacji Synapsis w ramach Programu Badabada – ogólnopolskiego programu wczesnego wykrywania autyzmu. Członek Komisji Etyki Polskiego Towarzystwa Neurologopedów. Biegły sądowy przy z dziedzin: logopedia, neurologopedia. Rejestracja w Health and Care Professions Council: Temp02786. DBS checks: do okazania na żądanie.

Wybrane szkolenia

 • Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) – diagnoza i terapia
 • CRAFTA – Ból i dysfunkcje obszaru czaszkowo-żuchwowego i czaszkowo-twarzowego; badanie i terapia układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego
 • Diagnostyka i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
 • Diagnostyka Metodą Prechtla
 • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Dogs participation in logopedics therapy for children and adults
 • Dysleksja – podstawy diagnozy i terapii w praktyce; funkcje słuchowe, wzrokowe, czytanie, dysortografia
 • EEG-Biofeedback
 • Elastic therapeutic taping in head, neck and orofacial disorders
 • Elektroneuromobilizacja Obszaru Twarzowego ENMOT
 • Interaktywny Trening Słuchowy GoBrain
 • KOGS – Karty Oceny Gotowości Szkolnej
 • KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia – ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
 • KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego
 • Kurs instruktorski masażu Shantala
 • Leczenie zaburzonych funkcji motoryczne jamy ustnej z wykorzystaniem systemu MFS
 • LSVT Loud – voice/speech treatment technique for adults and children with motor speech disorders, with a focus in Parkinson disease
 • Makaton for Professionals Foundation Workshop
 • Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz
 • Metoda Warnkego
 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa
 • Neuroakustyczny Trening Mózgu SAS
 • Neurofizjologiczne usprawnianie dzieci – aspekt logopedyczny
 • Obronność sensoryczna: kompleksowa metoda leczenia Wilbarger
 • Orofacjalna terapia regulacyjna w koncepcji Castillo Moralesa
 • Ortoptyka – zaburzenia funkcji wzrokowych
 • Podstawy funkcjonowania systemu czaszkowo-krzyżowego
 • Postępowanie z chorym w ostrym okresie udaru – diagnoza i terapia
 • Primitive Reflexes & Motor Control: assessment & rehabilitation
 • PROMPT – Introduction to technique & Bridging techinque to intervention
 • SLI – specyficzne zaburzenia językowe, diagnoza, terapia, edukacja
 • Stosowanie Profilu Psychoedukacyjnego PEP-3-PL w diagnozie funkcjonalnej dzieci z autyzmem
 • Szkolenie I i II st. w zakresie terapii integracji sensorycznej (SI)
 • Szkolenie dla terapeutów Neuroflow ATS
 • Szkolenie w zakresie Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: pływy i pulsacje, linie środkowe, zaiskrzenia
 • Terapia czaszkowo-krzyżowa: staw skroniowo-żuchwowy, równoważenie kości gnykowej i zespołów mięśni gnyki
 • Terapia logopedyczna dziecka z nieprawidłowościami funkcjonowania aparatu ustno-twarzowego
 • Terapia miofunkcjonalna wg Anity Kittel
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Terapia interakcyjna rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci w wieku do 7 lat – Palin PCI
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych
 • The Early Start Denver Model (ESDM) – wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • The Picture Exchange Communication System (PECS)
 • Trening astronautyczny, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe, słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 • Trening masażu Raindrop Techique
 • Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej
 • Wykorzystanie elementów metody werbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD) – nowe możliwości diagnozy i terapii

Stowarzyszenia branżowe

Konferencje naukowe

• 2014, Konferencja naukowa – Usprawnianie dzieci z uszkodzeniami Centralnego Układu Nerwowego, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa
• 2015, 24th Annual Conference Association of Speech and Language Therapists in Independent Practice and Annual Great Meeting, Londyn
• 2015, Międzynarodowe sympozjum naukowe – Przetwarzanie sensoryczne, jego znaczenia dla rozwoju i funkcjonowania człowieka, ujęcie interdyscyplinarne, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Warszawa
• 2016, I Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
• 2016, 25th Annual Conference Association of Speech and Language Therapists in Independent Practice and Annual Great Meeting, Londyn
• 2016, Małe dziecko – tabu i mity. Troska, akceptacja, bezpieczeństwo, uczenie we wspomaganiu rozwoju dziecka i wsparciu rodzica, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa
• 2016, Ogólnopolska konferencja logopedyczna – Mózg – język – komunikacja, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
• 2017, II Sympozjum Zakładu Dydaktyki Polonijnej, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie
• 2017, Międzynarodowa konferencja logopedyczna – Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka, Uniwersytet Śląski, Katowice
• 2018, I Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Warszawa
• 2018, Konferencja naukowo szkoleniowa – Słucham, więc potrafię: programowanie słuchu, języka i umysłu, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Warszawa
• 2018, London Tech Week, London
• 2018, Sciene: Polish Perspectives, Polonium Foundation, Oxford
• 2019, The Polish-British Belvedere Forum, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa
• 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Życie i twórczość Kazimierza Wierzyńskiego w 50. Rocznicę śmierci poety
• 2019, 2nd Polish-British Science Forum, Ambasada RP w Londynie
• 2019, Międzynarodowa konferencja naukowa – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

Praktyki i staże

 • Szpital Kliniczny, Klinika Otolaryngologii, Warszawa
 • Szpital Grochowski, Oddział Terapii i Rehabilitacji Neurologicznej, Warszawa
 • Instytut Głuchoniemych, Warszawa
 • Amivox Gabinet Protetyki Słuchu, Warszawa
 • Przedszkole nr 268, Warszawa
 • Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo, Warszawa
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 301, Warszawa
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, Warszawa