Neurologopeda Londyn | Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD)
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
180
page-template-default,page,page-id-180,page-child,parent-pageid-83,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) to dysfunkcja polegająca na niewłaściwym przetwarzaniu bodźców słuchowych mimo prawidłowego słuchu. Dziecko słyszy dźwięki, lecz nie potrafi ich właściwie zinterpretować i wykorzystać, ze względu na zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi słuchowej.

Wyróżnia się trzy najczęściej występujące kategorie APD:

 • Zaburzenia fonologiczne, powodujące trudności w czytaniu i pisaniu oraz wady wymowy.
 • Zaburzenia uwagi słuchowej i słyszenia w hałasie, uniemożliwiające rozumienie mowy w niekorzystnych warunkach akustycznych oraz powodujące trudności w koncentracji uwagi.
 • Zaburzenia integracji wzrokowo-słuchowej, skutkujące zaburzeniami czytania i pisania.

Pierwsze symptomy APD u małych dzieci:

 • Niestała odpowiedź na bodziec słuchowy – w pewnych sytuacjach odpowiadają właściwie, innym razem nie są w stanie wypełniać poleceń.
 • Krótki okres zdolności utrzymywania uwagi i duża męczliwość w przypadku czynności wymagających długotrwałej lub złożonej aktywności podczas uczenia się;
 • Łatwo rozpraszają się pod wpływem bodźców słuchowych – odpowiadają natychmiast i całkowicie na wszystkie bodźce, które widzą, czują lub słyszą, niezależnie od ich znaczenia.
 • Trudności ze zdolnością do lokalizacji dźwięku, polegające na niemożności określenia odległości źródła dźwięku oraz rozróżnienia dźwięków łagodnych i głośnych. Dzieci te przy narażeniu na głośny hałas są przestraszone i zdenerwowane, zakrywają uszy rękami, by zmniejszyć dopływ dźwięków.
 • Mimo uważnego słuchania mogą mieć trudności z rozumieniem dłuższych lub bardziej skomplikowanych instrukcji słownych.
 • Często proszą o powtarzania informacji.
 • Wolno reagują na polecenia, tak jakby potrzebowały więcej czasu na przyswojenie i przetworzenie usłyszanej informacji.
 • Mają trudności z liczeniem i recytowanie alfabetu, zapamiętywaniem dni tygodnia i miesięcy.

U dzieci w wieku szkolnym APD manifestuje się poprzez:

 • Trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej.
 • Trudności ze zrozumieniem nauczyciela w klasie.
 • Wrażliwość na hałas.
 • Problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos.
 • Niemożność utrzymania skupienia na konkretnych bodźcach, zwłaszcza w przypadku obecności rozpraszających hałasów.
 • Trudności z wykonaniem kilkuetapowych poleceń, zwłaszcza podanych w jednym zdaniu.
 • Kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów.
 • Trudności z zapamiętywaniem usłyszanych informacji.
 • Mylenie podobnie brzmiących słów.
 • Problemy z nauką języków obcych i przyswajaniem nowego słownictwa.
 • Niezwracanie uwagi na osobę mówiącą.
 • Nierozumienie wypowiedzi (Słyszałem, co powiedziałeś, ale nie wiem, co masz na myśli).
 • Trudności z dobrą organizacją.
 • Problemy podczas testów opartych na bodźcach słuchowych.
 • Dziwnie niskie wyniki w nauce.

Więcej informacji na temat zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego można znaleźć na stronie internetowej APD Medical.