Neurologopeda Londyn | Mutyzm wybiórczy
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
169
page-template-default,page,page-id-169,page-child,parent-pageid-83,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Mutyzm wybiórczy to trwające przynajmniej miesiąc zaburzenie pojawiające się u małych dzieci (najczęściej przed 5. r.ż.), polegające na niemożności mówienia w niektórych sytuacjach społecznych, np. w przedszkolu/szkole lub w stosunku do niektórych osób. Dziecko, które nie jest w stanie w pewnych okolicznościach wydobyć z siebie głosu, w innych (np. w domu) mówi normalnie, może nawet uchodzić za nadmiernie gadatliwe.

Według najnowszych badań mutyzm wybiórczy jest zaburzeniem, które występuje u dzieci aż dwukrotnie częściej niż autyzm. Trzykrotnie częściej odnotowuje się go u dziewczynek niż u chłopców.

Czynnikiem, który może sprzyjać pojawieniu się u dziecka mutyzmu wybiórczego, są m.in. wczesna ekspozycja na drugi język oraz długofalowy pobyt w obcym kraju, a także silny stres.

Mutyzm wybiórczy nie wynika z nieśmiałości czy też ze złośliwości dziecka. Niepoddany terapii przybiera utrwalone formy, dziecko samo z niego nie wyrośnie.

Ze względu na złożoność problemu mutyzmu wybiórczego poza terapią logopedyczną wskazana jest zawsze konsultacja psychologiczna.

Więcej informacji na temat mutyzmu wybiórczego można znaleźć na stronie internetowej Mówię — Fundacja na Rzecz Rodzin Dotkniętych Mutyzmem i Ich Rodzin.