Neurologopeda Londyn | Opóźnienie rozwoju mowy
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
158
page-template-default,page,page-id-158,page-child,parent-pageid-83,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Opóźnienie rozwoju mowy może stanowić jeden z pierwszych symptomów nieprawidłowości rozwojowych, a także być przyczyną frustracji całej rodziny. Każde dziecko rozwija się w swoim własnym rytmie, jednak jeśli nie osiągnęło określonego etapu rozwoju mowy w czasie powszechnie uznanym za właściwy, należy skonsultować się z logopedą. Nienormatywne jest również, gdy dziecko tworzy wypowiedzi „w swoim własnym języku” lub komunikuje się w sposób zrozumiały tylko dla członków najbliższej rodziny.

2-latek

 • Zmiękcza większość spółgłosek.
 • Używa ok. 300 słów związanych z najbliższym otoczeniem.
 • Stosuje wypowiedzi dwuwyrazowe.
 • Zaczyna, jeszcze nieudolnie, odmieniać wyrazy: rzeczowniki i czasowniki.
 • Rozumie wypowiedzi opiekunów, nawet jeśli nie są osadzone w kontekście sytuacyjnym.
 • Potrafi liczyć do trzech.

3-latek

 • Używa ok. 1000-1500 słów.
 • Stosuje rozbudowane zdania podrzędne.
 • Potrafi odmieniać rzeczowniki i czasowniki.
 • Rozumie rozbudowane wypowiedzi opiekunów, komunikuje swoje potrzeby, zadaje pytania.

4-latek

 • Wymawia poprawnie wszystkie głoski języka polskiego oprócz „r”.
 • Ma rozbudowane słownictwo, w tym określenia dotyczące emocji, stosunków przestrzennych i czasu.
 • Potrafi czynnie stosować pełen zakres zdań złożonych.
 • Zadaje mnóstwo pytań (zwłaszcza: dlaczego?), odpowiada na zagadki, recytuje wierszyki.

6-latek

 • Wymawia poprawnie wszystkie głoski języka polskiego.
 • Stale bogaci słownictwo, pojawia się coraz więcej przymiotników.
 • Swobodnie stosuje złożone wypowiedzi, które są poprawne gramatycznie i niemal pozbawione dziecięcych neologizmów.
 • Posługuje się rymami, zaczyna rozumieć znaczenie metafor i przenośni.