Neurologopeda Londyn | Regulamin
Logopeda i neurologopeda w Londynie. Terapia mowy dla dzieci i dorosłych w języku polskim. Nauka języka polskiego. Szkolenia logopedyczne.
speech therapy, speech and language therapy, polish speech therapy, polish language, logopeda, polski logopeda, dobry logopeda, sprawdzony logopeda, neurologopeda, logopeda w Londynie, logopeda Londyn, logopeda w UK, logopeda w Wielkiej Brytanii, terapia mowy, wady wymowy, seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, nosowanie, mowa bezdźwięczna, terapia w języku polskim, terapia dzieci, terapia dorosłych, nauka języka polskiego, język polski jako obcy, szkolenia w Londynie, AAC, alternatywne metody komunikacji, urazy czaszkowo-mózgowe, afazja, ADHD, autyzm, dwujęzyczność, bilingualism, mózgowe porażenie dziecięce, MPD, trudne zachowania, zespół Downa, dyzartira, jąkanie, dysleksja, dyspraksja, zespoły otępienne, zespół FAS, zaburzenia genetyczne, globalne zaburzenia rozwoju, grafomotoryka, uszkodzenia słuchu, zaburzenia rozwoju mowy, opóźniony rozwój mowy, brak mowy, trudności w nauce, niepełnosprawność intelektualna, choroby degeneracyjne mózgu, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, afazja, mutyzm, mutyzm wybiórczy, integracja sensoryczna, zaburzenia integracji sensorycznej, SI, SLI, specyficzne zaburzenia jęyzkowe, opóźnienia w rozwoju języka, dzieci niedowidzące, Stowarzyszenie Polskich Psychologów, PPA, Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO, Poland Medical, kineziotaping, elastic therapeutic taping, EEG-Biofeedback, Biofeedback, masaż Shantala, LSVT Loud, Makaton, Metoda Dobrego Startu, MDS, metoda krakowska, Neuroflow, Indywidualna Stymulacja Słuchu Johansena, trening Johansena, JIAS, terapia miofunkcjonalna, terapia ręki, terapia sensomotoryczna, Early Start Denver Model, ESDM, PECS, metoda werbotonalna, zaburzenia centralnego przetwarzania słuchowego, zaburzenia przetwarzania słuchowego, CAPD, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Logopedyczne, Polskie Towarzystwo Neurologopedów, Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej, Polonia, badabada, Synapsis, Connect, szkoła sobotnia, Hounslow, Pro Polonia, Prywatna Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Hounslow, South Croydon, Polska Szkoła Sobotnia imienia Marii Konopnickiej W Londynie, Willesden Green, Polska Szkoła Sobotnia im. Fryderyka Chopina w South Croydon, Ealing Broadway, HCPC
214
page-template-default,page,page-id-214,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2,vc_responsive

Regulamin świadczenia usług

 1. Świadczone usługi: terapia logopedyczna dla dzieci i dorosłych, terapia SI, trening słuchowy Johansena, Neuroflow Aktywny Trening Słuchowy, EEG-Biofeedback, nauka języka polskiego, szkolenia dla rodziców i nauczycieli – według aktualnej oferty.
 2. Terapeuta ma prawo do zamiany oferty w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych zajęć, jak również poprzez wprowadzanie modyfikacji cen za wykonywane zajęcia.
 3. Pacjent zobowiązany jest do przekazania terapeucie/niezatajania wszelkich istotnych informacji dotyczących swojej sytuacji zdrowotnej.
 4. Zajęcia trwają od 45 do 90 minut, w zależności od ich rodzaju.
 5. Opłaty za zajęcia są przekazywane terapeucie gotówkowo przed każdymi zajęciami lub – w przypadku pakietu miesięcznego – przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu, stosownie do aktualnego cennika.
 6. Pacjent ma prawo odwołać zajęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak nie później niż na 24 godziny przed ich terminem. O planowanej nieobecności pacjent powinien poinformować SMS-em: +44 7459 803694 lub e-mailem: monika_plata@neurologopeda.uk.
 7. W przypadku zajęć odwołanych przez pacjenta w terminie krótszym niż 24 godziny ponosi on 50% kosztów zajęć. W przypadku niepojawienia się pacjenta na zajęciach bez wcześniejszego uprzedzenia ponosi on 100% kosztów zajęć. Opłatę należy uiścić w najbliższym możliwym terminie.
 8. Opłatę uiszczoną za zajęcia odwołane przez pacjenta na 24 godziny przed terminem bądź wcześniej można przenieść na najbliższe zajęcia, jednak w terminie nie dalszym niż jeden miesiąc.
 9. Pacjent nie ponosi kosztów zajęć, które się nie odbyły z winy terapeuty. Terapeuta powinien poinformować pacjenta o odwołaniu zajęć nie później niż na 24 godziny przed ich terminem.
 10. Pacjent powinien przybyć 5 min przed planowanym terminem zajęć. W przypadku spóźnienia pacjenta zajęcia nie będą przedłużane.
 11. Pacjent zobowiązuje się do posiadania na każdych zajęciach wygodnego stroju. W trakcie zajęć, w zależności od ich rodzaju, ubranie pacjenta może ulec zabrudzeniu. Pacjentowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w przypadku zabrudzenia/zniszczenia ubrania w trakcie zajęć.
 12. Opiekun pacjenta ma prawo być obecny w pomieszczeniu podczas zajęć, jednak terapeuta może zasugerować konieczność opuszczenia pomieszczenia, jeśli podnosi to jakość zajęć i efektywność terapii.
 13. Pacjent zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń terapeuty udzielonych na piśmie lub ustnie. W przeciwnym przypadku terapeuta nie bierze odpowiedzialności za efekty prowadzonej terapii.
 14. Terapeuta ma prawo zrezygnować z prowadzenia zajęć w przypadku niestosowania się pacjenta do zaleceń lub częstych absencji pacjenta.